052-7766769
repelsisrael@gmail.com

מרחיק יונים | מכשיר סולארי להרחקת יונים

MS-288

מכשיר אולטראסוני סולארי להרחקת יונים וציפורים - שקט ועוצמתי . מרחיק גם צפרדעים

       דגם: MS288 

המרחיק חזק ועוצמתי פועל באמצעות תדרים אולטראסונים עוצמתיים

המכשיר מגיע לטווח של עד כ-15 מטרים, אינו מצריך חיווטים מיוחדים, בעל תקן IP55 של עמידות במים ותנאי חוץ

המכשיר האולטראסוני יעיל נגד יונים

המערכת אינה פוגעת בבעלי חיים או מזהמת את הסביבה, הרחקת יונים ללא רעלים בצורה ההומאנית

המכשיר מופעל באמצעות פאנל סולארי - ללא תלות בנקודות חשמל

המכשיר מופעל באמצעות גלאי נפח בעל זווית רחבה 110 מעלות, כאשר גלאי הנפח מזהה תנופה, הרמקול האולטראסוני נכנס לפעולה ומפעיל גם את תאורת הלדים שלו המשמשת גורם הרתעה נוסף נגד יונים וציפורים

ניתן גם לתלות את המערכת על קיר

₪349
₪899