052-7766769
repelsisrael@gmail.com

מרחיק חתולים אולטראסוני סולארי עוצמתי ושקט

MS-288

המכשיר החדש להרחקת חתולים וכלבים - שקט ועוצמתי - סולארי, חשמל קבוע, סוללות

MS-288-דגם 

המרחיק חזק ועוצמתי פועל באמצעות הרמקול האולטראסוני העוצמתי שלו, המכשיר מגיע לטווח של עד כ-15 מטרים בקו ישר , אינו מצריך חיווטים מיוחדים, בעל תקן IP55 של עמידות במים ותנאי חוץ.

המכשיר האולטראסוני יעיל נגד חתולים, המערכת אינה פוגעת בבעלי חיים או מזהמת את הסביבה, הרחקת חתולים ללא רעלים בצורה ההומאנית.

 המכשיר מופעל באמצעות פאנל סולארי - ללא תלות בנקודות חשמל, סוללות או חיווט לצורך ההתקנה.

המכשיר מופעל באמצעות גלאי נפח בעל זווית רחבה 110 מעלות, כאשר גלאי הנפח מזהה תזוזה, הרמקול האולטראסוני נכנס לפעולה ומפעיל גם את תאורת הלדים שלו המשמשת גורם התרעה נוסף נגד חתולים.

₪289
₪899