052-7766769
repelsisrael@gmail.com

דחליל ממטרה מרחיק יונים

MS-007

ראה סרטון של המוצר

הרחקת יונים מהגינה ללא צורך במלכודות וחומרי הדברה רעילים אלא

 ע"י זרם מים פתאומי וקצר
עם גלאי תנועה ופועל רק כאשר מגלה תנועה בסביבתו עד לרדיוס 13 מטר

החיישן פועל בזווית רחבה ועוזר למכשיר לכסות 110 מטר ריבוע
מפעיל זרם מים המפחיד ומניס את החיה

משתמש בכמות קטנה מאד של מים ומפסיק מעצמו כעבור שניות ספורות

ניתן לחבר מספר מכשירים על מנת לכסות שטח גדול יותר

MS-007דגם

משלוח לבית הלקוח עם שליח

חנות היבואן בנתניה

 רח שמואל הנציב 15

טל 09-8613506

₪249
₪800