repelsisrael@gmail.com

דחליל נגד חתולים ממטרה מתוחכמת להרחקת חתולים 100% יעילות

MS-008

הממטרה מתוחכמת בכך שניתן לכוון רגישות החיישן וזמני פעילות עד 10, 20 או 30 דקות
ניתן גם לתכנן פעילות יום, לילה או גם וגם
הרחקת חתולים ללא צורך במלכודות וחומרי הדברה רעילים אלא ע"י זרם מים פתאומי וקצר
עם גלאי תנועה ופועל רק כאשר מגלה תנועה בסביבתו עד לרדיוס 13 מטר
החיישן פועל בזווית רחבה ועוזר למכשיר לכסות 110 מטר ריבוע
מפעיל זרם מים המפחיד ומניס את החיה 
ניתן לרכוש באתר סוללה 9V לחיישו 
משתמש בכמות קטנה מאד של מים ומפסיק מעצמו כעבור שניות ספורות
ניתן לחבר מספר מכשירים על מנת לכסות שטח גדול יותר

ראה סרטון של המוצר

₪440
₪800