052-7766769
repelsisrael@gmail.com

ממטרה עם חיישן להרחקת יונים מהגינה

MS-007

הרחקת יונים מהגינה ללא צורך במלכודות וחומרי הדברה רעילים  אלא ע"י זרם מים פתאומי וקצר

עם גלאי תנועה ופועל רק כאשר מגלה תנועה בסביבתו עד לרדיוס 13מטר

החיישן פועל בזווית רחבה ועוזר למכשיר לכסות 110 מטר ריבוע

ראה סרטון של המוצר

מפעיל זרם מים המפחיד ומניס את החיה 

משתמש בכמות קטנה מאד של מים ומפסיק מעצמו כעבור שניות ספורות

ניתן לחבר מספר מכשירים על מנת לכסות שטח גדול יותר

MS-007דגם

משלוח לבית הלקוח עם שליח

חנות היבואן בנתניה

 רח שמואל הנציב 15

טל 09-8613506

₪263
₪800