052-7766769
repelsisrael@gmail.com

דחליל ממטרה להרחקת כלבים חתולים ועופות במלאי מיידי

MS007

מרחיק כלבים ללא צורך במלכודות וחומרי הדברה רעילים אלא ע"י זרם מים פתאומי וקצר
עם גלאי תנועה ופועל רק כאשר מגלה תנועה בסביבתו עד לרדיוס 13 מטר

החיישן פועל בזווית רחבה ועוזר למכשיר לכסות 110 מטר ריבוע
מפעיל זרם מים המפחיד ומניס את החיה 

משתמש בכמות קטנה מאד של מים ומפסיק מעצמו כעבור שניות ספורות

ניתן לחבר מספר מכשירים על מנת לכסות שטח גדול יותר

משלוח לבית הלקוח עם שליח

חנות היבואן בנתניה

 רח שמואל הנציב 15

טל 09-8613506

₪263
₪800