repelsisrael@gmail.com

גדר חשמלית סולרית להרחקת שפני סלע

SOLAR FENCE

גדר חשמלית סולרית להרחקת שפני סלע

סט להרכבה עצמית פשוטה, בטוחה ומהירה

אם תרצו שנבצע את העבודה עבורכם, פנו אלינו להצעת מחיר

להרחקת שפני סלע, יש לבנות גדר בגובה 70 ס"מ עם 5 כבלי פולסים צפופים (12 ס"מ)

הגדר החשמלית עובדת על עקרון של פולסים חשמליים במתח גבוה לזמן קצר (אלפיות שנייה)

הקצב הוא פעם בשנייה בערך, אך בזרם נמוך ביותר ולכן אינו מסוכן כלל אבל לא נעים לחטוף אותו 

הסט מספיק להרכבת גדר של 45 מטר אורך

הסט כולל:

1 -1 יחידה חשמלית סולרית-  המחולל או האנרג'יזר סולרי

2- 50 יחידות פלסטיק – מבודדי חשמל

3-  1 ספק כוח

4- 1 כבל הארקה

5- 1 מוט מתכת לארקה

6- 250 מטר כבל חשמל לבניית הגדר

7- 1 כבל לסוללה

8-  3 נורות להפחדת החיות בר

9-  4 שלטים אזהרה מחשמל

10- 1 פנל סולרי 10 וואט

11- 2 סוללות 12 וולט 7 אמפר

בטיחות:

אין לחבר את היחידה החשמלית לגדר בזמן הרכבת הגדר מחשש להתחשמלות

₪3340
₪5000