052-7766769
repelsisrael@gmail.com

מכשיר אולטראסוני להרחקת עטלפים

MS2016

מכשיר ייחודי להרחקת והברחת עטלפים .
כאשר המכשיר קולט (בעזרת גלאי הנפח שלו) עטלפים מתקרבים המכשיר ישמיע קולות אולטראסונים הגורמים אי נוחות לבעלי הכנף . תוך כדי שהוא יתחיל להבהב באורות המובנות בו.
תדרי הרעש הם לא בתחום השמיעה של בני אדם 

ונמצאים בספקטרום של 17Hz-24kHz.

מכשיר בעל טווח מרחק של 15 מטרים!!! ומכסה שטח של 85 מ"ר רבוע

אחריות לשנה

הרחקת עטלפים ע"י גלי קול אולטראסונים ומגנטים, שבלתי נסבלים אצל העטלפים

המכשיר אטום למים וניתן להניחו בחצר או בשטח גם במזג אויר רטוב

מידות המכשיר 110 x 100 x 95 mm

המכשיר מופעל באמצעות 2 סוללות(9Vאו מתאם חשמל (ספק כוח)

ניתן לרכוש אותם באתר (מחלקת סוללות)

₪399
₪899