repelsisrael@gmail.com

הרחקת עטלפים על ידי פרוז'קטור לד סולארי מקצועי 64 לדים

MS-64LED

 התאורה יעילה להרחקת עטלפים באזורי מחיה ותעשייה. התאורה גורמת לבהלה ומרחיקה את העטלפים.
עד 10 שעות תאורה ברציפות
תאורת הצפה עוצמתית (בזווית 120 מעלות) הנטענת באמצעות פאנל סולארי במהלך היום ונדלקת באופן אוטומטי עם רדת החשכה
דולקת ברציפות כ- 10 שעות לאחר טעינה מלאה. מצוינת לתאורת שטח של כ- 40 מטר רבוע
אם העטלפים יורקים על קיר הבית, רצוי להתקין פרוז'קטור אחד כול 5 מטר בקומה העליונה
ניתן להתקין את הפאנל הסולארי במרחק של עד 3 מ' מגוף התאורה. התאורה והפאנל עמידים בכל מזג אוויר
ס"מ19*14*10מידות הפרוז'קטור:
ס"מ24*19*2 מידות הפאנל:
MS-64LED :דגם 

₪490
₪899