repelsisrael@gmail.com

נגד כלבים | הרחקת כלבים | מרחיק כלבים מצוין תוצרת ארצות הברית

DAZER 2

מכשיר מבריח כלבים הטוב ביותר בעולם

סוף סוף מכשיר שעושה את העבודה. מרחיק וגם מונע נביחות.

תוצרת ארצות הברית. היזהרו מחיקויים

יעיל ביותר עד לטווח של 7 מטר

משמיע צליל בתדר אולטראסוני גבוה הנשמע לכלב בלבד כרעש מחריש אוזניים

כולל סוללה איכותית של  9V

₪295
₪750