repelsisrael@gmail.com

ממטרה מתוחכמת נגד חזירי בר

MS-008

הממטרה מתוחכמת בכך שניתן לכוון רגישות החיישן וזמני פעילות עד 10, 20 או 30 דקות

ניתן גם לתכנן פעילות יום, לילה או גם וגם

סילוק חזירי בר ללא צורך במלכודות וחומרי הדברה רעילים אלא ע"י זרם מים פתאומי וקצר עם גלאי תנועה ופועל רק כאשר מגלה תנועה בסביבתו ברדיוס 13 מטר

החיישן פועל בזווית רחבה ועוזר למכשיר לכסות 110 מטר ריבוע
מפעיל זרם מים המפחיד ומניס את החזיר בר

משתמש בכמות קטנה מאד של מים ומפסיק מעצמו כעבור שניות ספורות

ניתן לחבר מספר מכשירים על מנת לכסות שטח גדול יותר

 משלוח לבית הלקוח עם שליח בלבד

חנות היבואן בנתניה

 רח שמואל הנציב 15

טל 09-8613506

₪440
₪800