repelsisrael@gmail.com

מחזיק ומאתר מפתחות שורק קונים 2 השלישי חינם

MS-Find

דור חדש של מחזיקי מפתחות לאיתור !!!

כל מה שצריך לדעת זה לשרוק

קונים 2 וה-3 במתנה

כמה פעמים חיפשתם את המפתחות ולא מצאתם?
עם מחזיק מפתחות מהפכני זה תדעו תמיד היכן המפתחות שלכם נמצאים.

עיצוב חדשני ומכובד לכל צרור של אישה או גבר

 צפצוף צורמני (מעצבן) אך יעיל לכל הדעות.
 
מפסק כיבוי / הדלקה

איך זה עובד?
פשוט! שריקה. אפילו רגועה!
השריקה תשדר למחזיק המפתחות את גלי הקול הקצרים ובתגובה המשדר שנמצא במרכזו של מחזיק המפתחות השורק,יפיק צפצוף צורמני

₪17
₪39