repelsisrael@gmail.com

הדברה אלקטרונית להרחקת עכברים וחולדות לשטח עד 110 מטר רבוע

MS-3914

הדברה אלקטרונית להרחקת עכברים וחולדות לשטח עד 110 מטר רבוע

מכשיר ייחודי להרחקת מזיקים כמו חולדות עכברים בעל 2 רמקולים, כולל שנאי 9 וולט
תדרי הרעש האולטרסונים, הם מחוץ לטווח השמיעה של בני אדם ולכן לא משפיעה עליהם
 אחריות לשנה
מידות 12 ס"מ X9X7


₪199
₪599