repelsisrael@gmail.com

גדר חשמלית סולארית נגד חזירי בר וחיות בר

SOLAR FENCE

 גדר חשמלית סולארית נגד חזירי בר

סט להרכבה עצמית פשוטה, בטוחה ומהירה

אם תרצו שנבצע את העבודה עבורכם, פנו אלינו להצעת מחיר

יש לבנות גדר בגובה 100 ס"מ עם 5 כבלי פולסים צפופים (15 ס"מ)

הגדר החשמלית עובדת על עקרון של פולסים חשמליים במתח גבוה לזמן קצר (אלפיות שנייה)

הקצב הוא פעם בשנייה בערך, אך בזרם נמוך ביותר ולכן אינו מסוכן כלל אבל לא נעים לחטוף אותו 

הסט מספיק להרכבת גדר של 45 מטר אורך 

הסט כולל:

1 -1 יחידת חשמל סולארית-  המחולל או האנרג'יזר עם פנל סואלרי

2- 50 יחידות פלסטיק – מבודדי חשמל

3-  1 ספק כוח

4- 1 כבל הארקה

5- 1 מוט מתכת לארקה

6- 250 מטר כבל חשמל לבניית הגדר

7- 1 כבל לסוללה

8-  3 נורות להפחדת החיות בר

9-  4 שלטים אזהרה מחשמל

10- 1 פנל סולרי 10 וואט

11- 2 סוללות 12 וולט 7 אמפר

בטיחות:

אין לחבר את היחידה החשמלית לגדר בזמן הרכבת הגדר מחשש להתחשמלות

₪3340
₪5000