repelsisrael@gmail.com

מרחיק חזירי בר | גדר חשמלית להרחקת חזירי בר ובעלי חיים

ELECTRIC FENCE

סט להרכבה עצמית פשוטה, בטוחה ומהירה

אם תרצה שנבצע את העבודה, פנה אלינו להצעת מחיר.

כנגד חזירי בר, יש לבנות גדר בגובה 100 ס"מ עם 5 כבלי פולסים צפופים (15 ס"מ)

הגדר החשמלית עובדת על עקרון של פולסים חשמליים במתח גבוה לזמן קצר (אלפיות שנייה)

הקצב הוא פעם בשנייה בערך, אך בזרם נמוך ביותר ולכן אינו מסוכן כלל אבל לא נעים לחטוף אותו 

הסט מספיק להרכבת גדר של 45 מטר אורך 

הסט כולל:

1 -1 יחידת חשמלית-  המחולל או האנרג'יזר

2- 50 יחידות פלסטיק – מבודדי חשמל

3-  1 ספק כוח

4- 1 כבל הארקה

5- 1 מוט מתכת לארקה

6- 250 מטר כבל חשמל לבניית הגדר

7- 1 כבל לסוללה

8-  3 נורות להפחדת החיות בר

9-  2 שלטים אזהרה מחשמל

בטיחות:

אין לחבר את היחידה החשמלית לגדר בזמן הרכבת הגדר מחשש להתחשמלות

₪2150
₪2700